Kytara topol – brut
Kytara topol – brut | dřevo, guma | 96 x 30 x 10 cm | 2000